جزئیات :باکس فصل مدیران

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده


وزن

48 گرم

اندازهجنس بده

چوب 

تعداد زعفران ها

12 عدد

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]