جزئیات :باکس هدیه ترمه تک خاتم

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده


وزن 

یک مثقال

اندازهجنس بدنه

ترمه

محصولات داخل

یک عدد قوری شیشه ای
یک عدد هاون طلایی

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]