جزئیات :باکس دو خانم

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده


وزن

یک مثقال

اندازهجنس  بدنه

مخمل

محصولات داخل 

یک عدد زعفران خاتم
یک عدد گل محمدی خاتم
یک عدد قوری
یک عدد هاون طلایی

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]