جزئیات :مخمل تک خاتم

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده


وزن

یک مثقال

اندازهجنس بدنه

مخمل

جنس محصولات داخل 

اهنی و شیشه ای

محصولات اضافه بر زعفران در باکس

یک عدد قوری یک عدد هاون

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]